Odabir hidrauličnog čekića se najčešće vrši na osnovu dva parametra. Prvi je težina građevisnske mašine, a drugi sama vrsta posla koji se obavlja na terenu. Takodje, ne treba izostaviti faktor kapaciteta hidrauličnih pumpi na građeviskoj mašini.
Za građevisnke mašine do 10 tona, primenjuje se pravilo odabira hidrauličnog čekića od 5% težine radne mašine. Ovaj slučaj je primenljiv kod mini i midi bagera, kao i kod bagera koja prelaze 20 tona.
Za kombinovane građevinske mašine, tzv., kombinirke, koriste se lakši hidraulični čekići. Za kombinovane mašine od 8 tona idealna težina bi bila od 300 kg do 350 kg.
Kod građevinskih  mašina  koje prelaže 20 tona, primenjuje se pravilo od 7-10% težine bagera. Ovo pravila nisu striktna i ne određuju odabir težine hidrauličnog čekića. Vrsta posla koja se obavlja na terenu u velikoj meri određuje odabir priključne mašine. Ukoliko je Vaš posao stacionarno orjentisan ( kamenolom ili rudnik), bira se teži hidraulični čekić, 7-10%, a ukoliko se posao obavlja na visini (rušenje objekata na visini), primenju je se lakši čekić, 5%.
Bageri točkaši, za razliku od bagera sa gusenicama, u istoj tonaži, nose lakše hidraulične čekiće.
Svaki hidraulični čekić zahteva određen protok i pritisak sa hidrauličnih pumpi na bageru koje određuje proizvođač hidrauličnog čekića.  Prema tome, kapacitet hidrauličnih pumpi bitno određuje odabir hidrauličnog čekića, da bi se sama priključna mašina moga iskoristiti u punom kapacitetu.
U nastavku je prikazana tablica sa tehničkim podacima japanske marke hidrauličnih čekića “Furukawa”, na osnovu koje se, između ostalog, određuje i težina hidrauličnog čekića na osnovu težine radne mašine.